„Podróże przez sny. I powroty” Orbis Tertius – Trzeci Teatr Lecha Raczaka i Targanescu Trio (PL)

  • 4 sierpnia, sobota – Orla, 22:00

Niełatwo określić twórczość grupy Targanescu, sami artyści niechętnie zamykają w definicjach to, co robią; najbliższe jest im określenie „muzyka drogi”. Są w ciągłym ruchu, tak jak dźwięki, które tworzą.

* * *

Skład zespołu jest niezwykły , trzon stanowi barwne trio: Katarzyna Klebba – skrzypce, altówka, Paweł Paluch – fagot, surna i Arnold Dąbrowski – instrumenty klawiszowe. Od ponad dwudziestu lat, łącząc się w różnorodne konstelacje, tworzą muzykę do spektakli, filmów, słuchowisk i kabaretów. Spotkali się w 1999 roku podczas pracy przy III Wieczorze Olbrzymów Teatru CINEMA z Michałowic. Już jako wielowątkowy, otwarty projekt sceniczny pod nazwą Targanescu, w 2003 roku zaprezentowali swój pierwszy autorski spektakl pt. „Muzyka przerażająca, potargana i inne wesołe piosenki”. Koncertują w kraju i za granicą, brali udział w licznych festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych. Od zawsze związani są z poznańską sceną teatralną.

„. It is not easy to describe the work of Targanescu group, the artists themselves close their work in definitions unwillingly ; the closest term to them is „music of the road”. They are in a constant motion, just like the sounds they make.

* * *

The line-up of the band is exceptional, the base of it being a colorful trio: Katarzyna Klebba – violin, alto, Paweł Paluch – bassoon, zurna and Arnold Dąbrowski – keyboard instruments. For over 20 years, combining various constellations, they have been creating music for theatrical plays, films, radio plays and cabarets. They met in 1999 while working on III Wieczór Olbrzymów Event by Teatr CINEMA from Michałowice. As soon as 2003, as an episodic , open stage project named Targanescu, they presented their first authorial show titled „Scary, Windswept Music and Other Merry Songs”. They play concerts in Poland and abroad, they took part in numerous Polish and international festivals. They have been connected with Poznań theatre scene for ages.