IX edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep – „Wertepowe strony świata”

Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz Marszałka Województwa Podlaskiego

Daty i Miejscowości

28.07 Stary Dwór / Zalew Siemianówka, gm. Narewka
29.07 Narew / przystań kajakowa nad rzeką Narew
30.07 Bielsk Podlaski / Park Królowej Heleny
03.08 Policzna / świetlica wiejska
04.08 Dubicze Cerkiewne / Zalew Bachmaty
05.08 Orla / Gminny Ośrodek Kultury, Synagoga
06.08 Hajnówka / Hajnowski Dom Kultury
12.08 Kleszczele / Park, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
13.08 Białowieża / Park Pałacowy, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

Kiedy w 1765 roku sprzedawca uliczny Boulanger otworzył pierwszy lokal, w którym oferował tylko i wyłącznie zupy – nad wejściem przymocował szyld „Jeśli coś ci dokucza: żołądek, głowa, dusza – przyjdź do mnie, a wyjdziesz zdrowy!” Pisząc to zdanie użył z łaciny słowa „restaurabo” – od restaurare – odnowić, restaurować; w odniesieniu do ciała – wyleczyć, przywrócić do zdrowia, a w odniesieniu do duszy – przywrócić wiarę, równowagę, radość bycia. Od dawna, bo – licząc ten rok i obecną edycję – już od dziewięciu lat bycia szefem Wertepu mam wrażenie, że jestem takim restauratore. Serwuję co prawda dania stanowiące strawę dla ducha /szumnie to brzmi/ i staram się, by zaspakajała ona gusta wielu. A wszystko po to, by przywrócić szlachetność spotkaniu, tradycji i dać szansę wzruszeniu – pokarmowi duszy.
Wzruszenie ma tę przewagę nad przejedzeniem, że nie szkodzi – nawet w nadmiarze, a obmywa ze zmartwienia i daje szansę na oczyszczające przebudzenie.
Przez pryzmat nadchodzącej edycji patrzę na nowe menu, które po raz kolejny tworzymy dla Was. Jest kompozycją gotową do smakowania wielu rozmaitych ingrediencji, zabawną, w dobrym smaku i jakości.
IX edycja to kontynuacja idei „reastaurum” – wiele różnorodnych propozycji, które w sumie dają i artystom i widzom posmak stylu, rzetelności i satysfakcji.
A co do przyszłości – za rok świętować  będziemy X edycję Wertepu. Podzielcie się z nami Waszymi sugestiami, co do kształtu tej rocznicowej edycji. Puśćcie wodze fantazji i stwórzcie własne menu. Niech składa się z tego, co ulubione, doprawione nutą nowości i marzeń.

Dołączcie do nas na FB!

Jednocześnie nie zapomnijcie z nami podróżować już teraz – zapraszam na IX edycję Wertepu i anonsuję X!

Dariusz Skibiński – dyrektor artystyczny Wertep Festiwal

When in 1765 the street vendor Boulanger opened the first place where he only offered soups –  above the entrance he placed the sign ‘If something bothers  you: stomach, head, soul – come to me and you will come out healthy!’ When he wrote this sentence he used the Latin word ‘restaurabo’ – from restaurare – renew, restore; with regard to a body – heal, restore, and in relation to the soul – restore faith, balance, joy of being. For a long time, because – counting this year and the current edition – already for nine years as a chief of Wertep I have the impression that I am such a restauratore. I serve the food that is the food for the spirit / it sounds high flown /and I try to satisfy the tastes of many. And everything to restore the nobility of the meeting, the tradition and give the chance to emotion – the food of the soul.
Emotion has the advantage over overeating, it does not harm – even in excess, and washes with worry and gives the opportunity for purifying awakening.
Through the prism of the upcoming edition I look at the new menu that we are creating for you once again. It is a composition prepared to taste many different ingredients, funny, in good taste and quality.
The 9th edition is a continuation of the concept of „reastaurum” – a wide variety of proposals that give both artists and viewers a taste of style, reliability and satisfaction.
And for the future – in the year we will celebrate the X edition of Wertep. Please share your suggestions with us about the shape of this anniversary edition. Let your imagination run riot and create your own menu. Let it be composed of what is favorite, seasoned with a note of novelty and dreams.

Join us on FB!

At the same time do not forget to travel with us now – I invite you to the 9th edition of Wertep and announce 10th!

Dariusz Skibiński – an artistic director of Wertep Festival

PROGRAM

28.07 STARY DWÓR /piątek/

Miejsce: Zalew Siemianówka, gm. Narewka

15:00 „Historia Czerwonego Kapturka” Teatr Barnaby / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
15:30 „Impresje z baniek mydlanych” Sztuka Tworzenia / PL (cyklicznie do 18:00, plener)
16:00 „Futerko z obłoków”  A3Teatr / PL – spektakl familijny (45 min., plener)
17:00 „Taka Pchła” Teatr Malutki / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
18:00 „Tymoteusz wśród ptaków” Teatr Barnaby / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
19:00 „Scaena” Le Cirque Jafarson / FR (30 min., plener)
19:30 „Monsieur Charlie” Teatr HOM / PL (50 min., plener)
20:30 „Komedianci” Teatr Mimo / PL (60 min., plener)

30.07 BIELSK PODLASKI /niedziela/

Miejsce: Park Królowej Heleny, „Muszla”

Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

14.00 „Historia Czerwonego Kapturka” Teatr Barnaby / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
14:30 „Impresje z baniek mydlanych” Sztuka Tworzenia / PL (cyklicznie do 18:00, plener)
15.00 „Futerko z obłoków”  A3Teatr / PL – spektakl familijny (45 min., plener)
16.00 „Taka Pchła” Teatr Malutki / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
17.00 „Tymoteusz wśród ptaków” Teatr Barnaby / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
18.00 „Dance Macabre” Deborah Hunt / PR – parada (30 min., plener)
18.30 „Scaena” Le Cirque Jafarson / FR (30 min., plener)
19.00 „Monsieur Charlie” Teatr HOM / PL (50 min., plener)
20.00 „Komedianci” Teatr Mimo / PL (60 min., plener)

03.08 POLICZNA /czwartek/

Miejsce: świetlica wiejska, plener

15.00 „Futerko z obłoków”  A3Teatr / PL – spektakl familijny (45 min., plener) *
16.00 „Jak smakuje sztuka?” – familijny warsztat kulinarny; Animacje familijne *
17.30 „DŁUGI STÓŁ – kultywowanie dziedzictwa i tradycji Podlasia” – konkurs
„Historie utkane z nici – stare rękodzieło dla przyszłości” – wystawa
19.30 „Dance Macabre” Deborah Hunt / PR – parada (30 min., plener)
20.00 „Mignone” The Theatre Company Mr Pejo’s Wandering Dolls / RU (60 min., plener)

* prezentacje w ramach projektu „Wyspy Kultury – kultura w drodze” realizowanego z programu Kultura – Interwencje, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

05.08 ORLA /sobota/

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, Synagoga

14.00 „Historia Czerwonego Kapturka” Teatr Barnaby / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
14.30 „Impresje z baniek mydlanych” Sztuka Tworzenia / PL (cyklicznie do 18:00, plener)
15.00 „Taka Pchła” Teatr Malutki / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
16.00 „Tymoteusz wśród ptaków” Teatr Barnaby / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
17.00 „Przejście” Teatr Pian / PL (40 min., plener)
18.00 „Objazdowe Nieme Kino – Bajki” Muzikanty / PL (60 min., plener)
19.00 „Scaena” Le Cirque Jafarson / FR (30 min., plener)
20.00 „Mignone” The Theatre Company Mr Pejo’s Wandering Dolls / RU (60 min., plener)
21.00 „Jeden / Wiele” Karolina Cicha i Elżbieta Rojek / PL – koncert (60 min., synagoga)

12.08 KLESZCZELE /sobota/

Miejsce: Park, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

16.00 „Futerko z obłoków”  A3Teatr / PL – spektakl familijny (45 min., plener)
16.30 „Impresje z baniek mydlanych” Sztuka Tworzenia / PL (cyklicznie do 18:00, plener)
17.00 „Gość z planety 326” Teatr Feta / PL – spektakl familijny (45 min., plener)
18.00 „Objazdowe Nieme Kino – Bajki” Muzikanty / PL (60 min., plener)
19.00 „Dance Macabre” Deborah Hunt / PR – parada (30 min., plener)
20.00 „Plan lekcji” A3Teatr / PL (60 min., plener)

Zapraszamy na spektakle!
Wstęp bezpłatny!

Organizator Festiwalu: Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE

29.07 NAREW /sobota/

Miejsce: przystań kajakowa nad rzeką Narew

15:00 „Historia Czerwonego Kapturka” Teatr Barnaby / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
15:30 „Impresje z baniek mydlanych” Sztuka Tworzenia / PL (cyklicznie do 18:00, plener)
16:00 „Futerko z obłoków”  A3Teatr / PL – spektakl familijny (45 min., plener)
17:00 „Taka Pchła” Teatr Malutki / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
18.00 „Tymoteusz wśród ptaków” Teatr Barnaby / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
19:00 „Scaena” Le Cirque Jafarson / FR (30 min., plener)
19:30 „Monsieur Charlie” Teatr HOM / PL (50 min., plener)
20:30 „Komedianci” Teatr Mimo / PL (60 min., plener)

04.08 DUBICZE CERKIEWNE /piątek/

Miejsce: Zalew Bachmaty

15.00 „Historia Czerwonego Kapturka” Teatr Barnaby / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
15.30 „Impresje z baniek mydlanych” Sztuka Tworzenia / PL (cyklicznie do 18:00, plener)
16.00 „Taka Pchła” Teatr Malutki / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
17.00 „Tymoteusz wśród ptaków” Teatr Barnaby / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
18.00 „Przejście” Teatr Pian / PL (40 min., plener)
19.00 „Objazdowe Nieme Kino – Bajki” Muzikanty / PL (60 min., plener)
20.00 „Scaena” Le Cirque Jafarson / FR (30 min., plener)
20.30 „Mignone” The Theatre Company Mr Pejo’s Wandering Dolls / RU (60 min., plener)

06.08 HAJNÓWKA /niedziela/

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury

13.00 „Dance Macabre” Deborah Hunt / PR – parada ulicami miasta (60 min., plener)
15.00 „Historia Czerwonego Kapturka” Teatr Barnaby / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
15.30 „Impresje z baniek mydlanych” Sztuka Tworzenia / PL (cyklicznie do 18:00, plener)
16.00 „Taka Pchła” Teatr Malutki / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
17.00 „Tymoteusz wśród ptaków” Teatr Barnaby / PL – spektakl familijny (50 min., plener)
18.00 „Objazdowe Nieme Kino – Bajki” Muzikanty / PL (60 min., plener)
19.00 „Przejście” Teatr Pian / PL (40 min., plener)
20.00 „Scaena” Le Cirque Jafarson / FR (30 min., plener)
21.00 „Mewa” Lwowski Teatr Woskresinnia / UA (60 min., plener

13.08 BIAŁOWIEŻA /niedziela/

Miejsce: Park Pałacowy, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

15.00 „Futerko z obłoków”  A3Teatr / PL – spektakl familijny (45 min., plener) *
15.30 „Impresje z baniek mydlanych” Sztuka Tworzenia / PL (cyklicznie do 18:00, plener)
16.00 „Gość z planety 326” Teatr Feta / PL – spektakl familijny (45 min., plener)
17.00 „Punch i Judy” A3Teatr / PL – spektakl familijny (60 min., plener) *
18.00 „Dance Macabre” Deborah Hunt / PR – parada (30 min., plener)
19.00 „Objazdowe Nieme Kino – Bajki” Muzikanty / PL (60 min., plener)
20.00 „Policzono, zważono, rozdzielono” Teatr Feta / PL (45 min., plener)
21.00 „Plan lekcji” A3Teatr / PL (60 min., plener) *

* prezentacje w ramach projektu „Wyspy Kultury – kultura w drodze” realizowanego z programu Kultura – Interwencje, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„DŁUGI STÓŁ – KULTYWOWANIE DZIEDZICTWA I TRADYCJI PODLASIA” 3.08.2017 (świetlica wiejska w Policznej, plener)

 

„Długi Stół” to taki stół, na którym jest WSZYSTKO CO NAJLEPSZE i wokół którego DZIEJE SIĘ WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE. Zapraszamy do świetlicy w Policznej, by wspólnie dzielić się specjałami kuchni podlaskiej, wymienić przepisami i opowieściami o lokalnych tradycjach.
W programie: konkurs na najlepsze danie: ciepłe, zimne i słodkie oraz familijne warsztaty kulinarne. Możesz wziąć udział w konkursie jako osoba prywatna lub jako grupa!
Przynieś swoją potrawę, nawet najmniejszą i postaw na Długim Stole!
Nie zabraknie artystycznych wrażeń teatralnych, parady oraz unikalnej wystawy tkackiego rękodzieła.
Weź ze sobą kubek! (sprawdź ulotkę EKO)
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny! Zapraszamy!

„Long Table” is such a table, on which THERE IS ALL THE BEST and around which IS HAPPENING ALL WHAT IS THE MOST IMPORTANT.
Let’s meet in Policzna! Outdoors and in the hall, in the best company. At the table, with music, to share the specialties of the Podlasie cuisine, exchange recipes and stories about local traditions.
In the program: a contest for the best dish: warm, cold and sweet and animations, family culinary workshops.
Take part in the competition as a private person or as a group! Check out the web, call and find out more.
Bring your own food, even the smallest one, and place it on the Long Table!
There will be artistic performances, parades and a unique exhibition of weaving handicraft.
Bring a cup with you! (See the EKO leaflet)
Participation in the event is free! Welcome to!

 

IMG_8923

 

PROGRAM:
15.00 „Futerko z obłoków”  A3Teatr / PL – spektakl familijny (45 min., plener) *

16.00 „Jak smakuje sztuka?” – familijny warsztat kulinarny; Animacje familijne *
17.30 „DŁUGI STÓŁ – kultywowanie dziedzictwa i tradycji Podlasia” – konkurs
          „Historie utkane z nici – stare rękodzieło dla przyszłości” – wystawa
19.30 „Dance Macabre” Deborah Hunt / PR – parada (30 min., plener)
20.00 „Mignone” The Theatre Company Mr Pejo’s Wandering Dolls / RU (60 min., plener)

* prezentacje w ramach projektu „Wyspy Kultury – kultura w drodze” realizowanego z programu Kultura – Interwencje, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

03.08.2017 – POLICZNA / THURSDAY /
PLACE: Village Club, the open air

3 p.m. „Fur from clouds” A3Teatr / PL – a family show (45 min, open air) *
4 p.m. „How does art taste?” – a family culinary workshop; family animations *
5.30 p.m. „LONG TABLE – Cultivation of Heritage and Tradition of Podlasie” – contest
„Weaved Stories – Old Handicraft for the Future” – an exhibition
7.30 p.m. „Dance Macabre” by Deborah Hunt / PR – a parade (30 min, open air)
8 p.m. „Mignone” The Theater Company Mr Pejo’s Wandering Dolls / RU (60 min., Open air)

* Presentations within the project ‘Culture Islands – Culture on the Way” implemented by the Culture Program – Interventions, financed by the Ministry of Culture and National Heritage

 

 The Organizer reserves the right to change the program

Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” / Organizer: Cultural Association „Postcard”

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Hajnówce

Co-financed from the funds “Act Locally X’ Program of the Polish-American Freedom Foundation implemented by the Academy of Philanthropic Development in Poland and the Centre Działaj Lokalnie in Hajnówka.

 

działaj lokalnie 3 logotypy

mkidn_01_cmyk

 

 

 

 

 

 

arhelan-logo-nowe_cmyk2

SZTUKA BEZ GRANIC - ART EDUKACJA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

 

Chcesz wiedzieć więcej o sztuce? Mieszkasz na Podlasiu? Masz 13-17 lat?
Ten projekt jest dla Ciebie!

Zgłoś się sam, powiedz nauczycielowi, by zapisał klasę! Dołącz do nas!

Interaktywne warsztaty teatralne, wykłady multimedialne, spotkania i rozmowy pobudzają kreatywne, nieszablonowe myślenie.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_cmyk

ERASMUS+ WOLONTARIAT EUROPEJSKI (European Voluntary Service EVS)

 

By zostać wolontariuszem nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji – wystarczy chęć do działania oraz wiek 18-30 lat. Wolontariat w innym kraju może trwać od 2 do 12 miesięcy. Wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów i mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i logistyczne przed wyjazdem i w czasie wolontariatu oraz na cykl szkoleń. Oznacza to, że wolontariusz jest pod stałą opieką i ma niezwykła szansę uczyć się, nawiązywać kontakty i rozwijać swoje zainteresowania.

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” posiada akredytację jako organizacja wysyłająca, goszcząca i koordynująca. Przyjmujemy zagranicznych wolontariuszy na staż w Polsce oraz wysyłamy polskich wolontariuszy za granicę, by tam uczyli się i zdobywali doświadczenie w interesujących ich sferach. Skorzystajcie z tej okazji i zgłaszajcie się do nas.

Zapraszamy do kontaktu: biuro@a3teatr.pl, tel. 513 172 746

WERTEPOWA FABRYKA

Kreatywne działania artystyczne dla widzów w każdym wieku. Ze zwykłych koszulek wspólnie zrobimy rzeczy niezwykłe, które będą nam towarzyszyć przez cały Wertep i nie tylko.Widzowie – wybierając się na spektakle przynieście ze sobą jasne, jednokolorowe koszulki, które w festiwalowym namiocie w godz. 15.00 – 18.00 własnoręcznie oznaczycie wertepowym znakiem.

IMG_7312

WERTEP JEST EKO!

Dlaczego używamy DOBREJ wody w toalecie? Pomyślmy o tym przez 2 minuty – stanie się jasne, że to absurd! Dlatego budujemy suchą toaletę, która nie potrzebuje wody! Nie martw się, wszystko będzie czyste, bez zapachu, wygodne, ekonomiczne i ekologiczne.

Po co używać suchych toalet?

  1. Oszczędzamy wodę – korzystając z tradycyjnej toalety jedna osoba zużywa aż 40 litrów wody na dzień!
  2. Zmniejszamy zanieczyszczenie – mniejsze zużycie wody oznacza mniejszą ilość wody w oczyszczalni ścieków i mniej skażenia cieków wodnych.
  3. Wzbogacamy glebę – nasze odchody składają się z azoty, fosforu i węgla. Dwa lata ich kompostowania pozwala na stosowanie bogatego nawozu organicznego, idealnego do uprawy warzyw w ogrodzie.

Sucha toaleta, jak to działa?

Proces trawienia zmienia jedzenie w odchody. Dzięki wymieszaniu ich  trocinami, można wytworzyć kompost, a w ciągu dwóch lat natura sprawi, że ten bogaty organiczny nawóz stanie się idealny do używania w Twoim ogrodzie, ale musisz znać skład ziemi. O wszystko zapytaj Eksperta – jest tutaj z nami, by pomóc. Natura zrobi swoją pracę i nadal będzie to naprawdę odżywcze dla gleby.

Pamiętaj! Jeśli chcesz używać kompostu w swoim ogrodzie, trzeba zaczekać 2 lata, aby nawóz był gotowy.

 

Mówimy NIE plastikowi!
Mamy cel: 0 odpadów na festiwalu!
Używamy biodegradowalnych talerzy zrobionych z otrąb pszennych.
Koncepcja jest prosta: możesz z nich jeść, a potem… możesz zjeść talerz!

Ty też powiedz NIE plastikowi! Przynieś własny kubek i sztućce.
Nie generuj śmieci.

Jeśli wszyscy zrobimy ten mały gest, to będzie coś zupełnie nowego, a i Planeta na pewno będzie nam wdzięczna.

Możesz do nas dołączyć i uczestniczyć w warsztatach budowania super WC w dn. 25-26.07.2017 w Hajnówce.
Skontaktuj się z nami! E-mail: a3theater@gmail.com /Elisa i Charly/
Tel. 513 172 746

 

WERTEP IS EKO!

Why do we use GOOD WATER in the toilet? Think about it for 2 minutes – it will become clear that this is absurd! That is why we build a dry toilet that does not need water! Do not worry, everything will be clean, odorless, comfortable, economical and ecological.

Why use dry toilets?

  1. We save water – using a traditional toilet, one person consumes as much as 40 liters of water a day!
  2. Reduce pollution – less water consumption means less water in sewage treatment plants and less contamination of watercourses.
  3. Enrich the soil – our faeces consist of nitrogen, phosphorus and carbon. Two years of their composting allows the use of rich organic fertilizer, ideal for growing vegetables in the garden.

 

Dry toilet, how does it work?

The digestion process changes the food into faeces. By mixing sawdust, compost can be made, and within two years nature will make this rich organic fertilizer ideal for use in your garden, but you need to know the composition of the soil. Ask the experts about everything – he is here with us to help. Nature will do its job and will continue to be really nourishing for the soil.

Remember! If you want to use compost in your garden, you have to wait 2 years for the fertilizer to be ready.

 

We say NO to plastic!
We have a goal: 0 waste at the festival!
We use biodegradable plates made from wheat bran.
The concept is simple: you can eat on them and then … you can eat a plate!

Also say NO to plastic! Bring your own mug and cutlery.
Do not generate junk.

If we all do this little gesture, it will be something completely new, and Planet will surely be grateful to us.

You can join us and participate in workshops for building super WC on 25-26.07.2017 in Hajnówka.
Contact us! E-mail: a3theater@gmail.com / Elisa and Charly /
Tel. 513 172 746

 

biotrem ROS-ateliervert

 

HISTORIE UTKANE Z NICI - STARE RĘKODZIEŁO DLA PRZYSZŁOŚCI

 

Podlaskie domy kryją skarby. Ze starych szaf i skrzyń uwolniliśmy tkane kapy i chodniki, haftowane ręczniki, które tutejszym mieszkańcom towarzyszą od narodzin do śmierci.

Zebrane rękodzieła można podziwiać w formie wystawy multimedialnej oraz wystawy czasowej. – Wernisaż 3.08 we wsi Policzna.

Chcesz zaprosić wystawę do swojego miasta? Skontaktuj się z nami!

IMG_6882IMG_6872IMG_6865

 

Projekt dofinansowano w ramach Programu Patriotyzm Jutra realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

logo_muzeum_histori_polski

POMOC OKAZALI

pomoc okazali na www - aktualne