STARY DWÓR

piątek, 26 lipca

Zalew Siemianówka. Gmina Narewka.

 

14.00
„W PIWNICY DUCHA GÓR” 40 min
TEATR CZERWONA WALIZKA /PL/
15.00
„SHOESHINE” 40 min

TEATR LUIGI CIOTTA /IT/
16.00
„BAZAR” 40 min

TEATR CZERWONA WALIZKA /PL/
17.00
„SWEET DREAMS” 30 min
TEATR LUIGI CIOTTA /IT/
18.00
„OSTATNI PASAŻER” 40 min

TEATR VECHORIA /UA/
19.00
„ZMYSŁY” 45 min

A3TEATR /PL/
20.00
„CIRCUS PARADISE” 60 min
TEATR PRZEDMIEŚCIE /PL/
21.00
„CASTAWAYS” 60 min
LA INDUSTRIAL TEATRERA /ESP/

po każdym spektaklu do godz. 19.00
„IMPRESJE Z BANIEK”
SZTUKA TWORZENIA /PL/
„HISTORIE UTKANE Z NICI – STARE RZEMIOSŁO DLA PRZYSZŁOŚCI”

NAREW

sobota, 27 lipca

Przystań kajakowa nad rzeką Narew

 

14.00
„W PIWNICY DUCHA GÓR” 40 min
TEATR CZERWONA WALIZKA /PL/
15.00
„SHOESHINE” 40 min

TEATR LUIGI CIOTTA /IT/
16.00
„BAZAR” 40 min

TEATR CZERWONA WALIZKA /PL/
17.00
„SWEET DREAMS”
A3TEATR /PL/UE/ po każdym spektaklu, do godz. 19.00/

18.00
„OSTATNI PASAŻER” 40 min
TEATR VECHORIA /UA/
19.00
„SWEET DREAMS” 30 min
TEATR LUIGI CIOTTA /IT/
20.00
„CIRCUS PARADISE” 60 min
TEATR PRZEDMIEŚCIE /PL/
21.00
„CASTAWAYS” 60 min
LA INDUSTRIAL TEATRERA /ESP/
po każdym spektaklu do godz. 19.00
„IMPRESJE Z BANIEK”
SZTUKA TWORZENIA /PL/
„HISTORIE UTKANE Z NICI – STARE RZEMIOSŁO DLA PRZYSZŁOŚCI”

BIELSK PODLASKI

niedziela, 28 lipca

Park Królowej Heleny „Muszla”

Honorowy Patronat Burmistrza Bielska Podlaskiego
14.00
„W PIWNICY DUCHA GÓR” 40 min
TEATR CZERWONA WALIZKA /PL/
15.00
„SHOESHINE”40 min

TEATR LUIGI CIOTTA /IT/
16.00
„BAZAR”40 min

TEATR CZERWONA WALIZKA /PL/
17.00
„SWEET DREAMS”
A3TEATR /PL/UE/ po każdym spektaklu, do godz. 19.00/

18.00
„OSTATNI PASAŻER” 40 min
TEATR VECHORIA /UA/
19.00
„SWEET DREAMS” 30 min
TEATR LUIGI CIOTTA /IT/
20.00
„ZMYSŁY” 45 min

A3TEATR /PL/
21.00
„CIRCUS PARADISE” 60 min
TEATR PRZEDMIEŚCIE /PL/
22.00
„CASTAWAYS” 60 min
LA INDUSTRIAL TEATRERA /ESP/
po każdym spektaklu do godz. 19.00
„IMPRESJE Z BANIEK”
SZTUKA TWORZENIA /PL/
„HISTORIE UTKANE Z NICI – STARE RZEMIOSŁO DLA PRZYSZŁOŚCI”

GRÓDEK

czwartek, 1 sierpnia

plener przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gródku

 

17.00
„CALINECZKA” 45 min
TEATR BARNABY /PL/

impreza towarzysząca – Wertep Wokół Nas

DUBICZE CERKIEWNE

piątek, 2 sierpnia

Zalew Bachmaty

 

14.00
„CALINECZKA” 45 min
TEATR BARNABY /PL/
15.00
„IGRASZKI Z DROPSEM” 50 min
TEATR MAŁE MI /PL/
16.00
„IN” 40 min
CIA EMILLIANO ALLESI /AR/
17.00
„SHOESHINE” 40 min
TEATR LUIGI CIOTTA /IT/
18.00
„OSTATNI PASAŻER” 40 min
TEATR VECHORIA /UA/
19.00
„SWEET DREAMS” 30 min
TEATR LUIGI CIOTTA /IT/
19.30
„CIRCUS PARADISE” 60 min
TEATR PRZEDMIEŚCIE /PL/
21.00
„CASTAWAYS” 60 min
LA INDUSTRIAL TEATRERA /ESP/
22.00
„PLAN LEKCJI” 50 min *
A3TEATR /UE/
po każdym spektaklu do godz. 19.00
„IMPRESJE Z BANIEK”
SZTUKA TWORZENIA /PL/
„HISTORIE UTKANE Z NICI – STARE RZEMIOSŁO DLA PRZYSZŁOŚCI”

*) spektakl dla widzów dorosłych

KLESZCZELE

sobota, 3 sierpnia

Park Miejski, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

 

15.00
„CALINECZKA” 45 min
TEATR BARNABY /PL/
16.00
„IGRASZKI Z DROPSEM” 50 min
TEATR MAŁE MI /PL/
17.00
„IN”40 min
CIA EMILLIANO ALLESI /AR/
18.00
„SHOESHINE” 40 min
TEATR LUIGI CIOTTA /IT/
19.00
„OSTATNI PASAŻER” 40 min
TEATR VECHORIA /UA/
20.00
„SWEET DREAMS” 30 min
TEATR LUIGI CIOTTA /IT/
21.00
„CIRCUS PARADISE” 60 min
TEATR PRZEDMIEŚCIE /PL/
22.00
„CASTAWAYS” 60 min
LA INDUSTRIAL TEATRERA /ESP/
po każdym spektaklu do godz. 19.00
„IMPRESJE Z BANIEK”
SZTUKA TWORZENIA /PL/
„HISTORIE UTKANE Z NICI – STARE RZEMIOSŁO DLA PRZYSZŁOŚCI”

HAJNÓWKA

niedziela, 4 sierpnia

Hajnowski Dom Kultury

 

14.00
„CALINECZKA” 45 min
TEATR BARNABY /PL/
15.00
„IN” 40 min
CIA EMILLIANO ALLESI /AR/
16.00
„SHOESHINE” 40 min
TEATR LUIGI CIOTTA /IT/
17.00
„OSTATNI PASAŻER” 40 min
TEATR VECHORIA /UA/
18.00
„SWEET DREAMS” 30 min
TEATR LUIGI CIOTTA /IT/
18.30
„CIRCUS PARADISE” 60 min
TEATR PRZEDMIEŚCIE /PL/
20.00
„ZMYSŁY” 45 min
A3TEATR /PL/

21.00
„CASTAWAYS” 60 min
LA INDUSTRIAL TEATRERA /ESP/
22.00
„SPOTKAĆ PROSPERA” 60 min
TEATR WOSKRESINNIA /UA/
po każdym spektaklu do godz. 19.00
„IMPRESJE Z BANIEK”
SZTUKA TWORZENIA /PL/
„HISTORIE UTKANE Z NICI – STARE RZEMIOSŁO DLA PRZYSZŁOŚCI”

*) spektakl dla widzów dorosłych

XI.

Międzynarodowy
Festiwal
Teatralny
WERTEP

2019

festival dates

26-28.07
1-4.08

Sytuacje bywają proste. To jednak nie znaczy, że łatwo je opisać. To komentarze są skomplikowane, nawet wtedy, gdy dążą do prostoty. Sztuka, nie mówię że tylko teatr, musi się opowiedzieć po jednej ze stron. Próbować wejść w sytuację albo ją komentować. Z ostrożności nie tykamy miłości. Zajmujemy się snami. Bez symboli, na zamówienie archetypów.

Przyśniło się nam kolejne 10 lat Wertepu z dala od zgiełku koła historii, które od czasu do czasu staje w bezruchu. I tu zaczyna się cyrkowy – prawdziwie akrobatyczny – grymas w celu utrzymania równowagi. Historia zamiera na jednym kole marzeń i nadziei. I trwa tak w uroczym zawieszeniu. Oczywiście nie brakuje takich, którzy w okresie świętego spokoju pojazdu historycznego, próbują dopompować koło, twierdząc, że flak opóźnia postęp i poślizg. Ludzie o rozdętych zapasach inicjatyw próbują napełnić koło historii okrzykami dmuchanymi hasłami.

A dajcie też ludzie trochę sflaczeć historii. Dmuchajcie materace, czy co tam macie pod ręką, nogą, brzuchem. Ale posegregujcie swoje marzenia. Bo marzenia się spełniają. Ale ważne jest, żeby nie wszystkie, bo co zrobicie bez tęsknoty?

Ja już tęsknie za końcem lipca. Moje marzenie tam się spełni – kolejny Wertep. A zaraz po tym będę miał czas na tęsknoty… do zobaczenia na XI Wertepie! Naprawdę już trochę za WAMI tęsknimy!

Dariusz Skibiński
dyrektor artystyczny

Situations tend to be simple. It doesn’t necessarily mean that you can describe them easily. Comments are complicated, even when they aim for simplicity. Art, not just theatre, must choose sides. It must try to either be in a situation or to comment it. Being careful – we don’t touch love. We operate on dreams. No symbols, on archetypes’ orders.

We’ve dreamed of another 10 years of Wertep, far from noise of the wheel of history, which stands still from time to time. And here starts circus grimace – truly acrobatic – in order to maintain balance. History stands still on one wheel of dreams and hopes. Persists in this charming suspension. In times of historical vehicle’s peace there is no shortage of those, who try to inflate the wheel – claiming that the flaccidity delays progress and slide. People of bloated supplies full of initiatives try to fill the history wheel with the cheers of inflated slogans.

Oh, let the history get flaccid! Inflate your mattresses, or whatever is at your hands, legs or belly. But segregate your dreams. Because they come true. But, careful! Not all or else what would you do without the longing?

I’m longing for the July’s end. That’s when my dream will come true – another Wertep. And just after that, I’ll have all the time for the yearnings… So see you at 11th Wertep! We miss YOU already… a bit!

Dariusz Skibiński
artistic director

flamingi: AZE Design