STARY DWÓR

 

piątek, 24 lipca

Zalew Siemianówka, gmina Narewka

 

14:00
„Irria i Eana – czyli jak żyć własnym życiem” 40 min
TEATR MAŁE MI /PL/
14:40
„Legenda o kwiecie paproci” 20 min
TEATR MAŁE MI /PL/
15:00
„Bałwanki” 40 min
**
A3TEATR /PL/UA/
15:45
„W stronę niebezpieczeństwa” 40 min

PINA POLAR /PL/DE/PT/
16:30
„Tei Tei” 40 min
EMILIANO SANCHEZ ALESSI /ES/
17:30
„Szafa Show” 50 min
**
FUNDACJA SZTUKMISTRZE /PL/
uwaga: błyski, ogień, pirotechnika
18:30
„Kulot” 30 min

CIE ALSAND /FR/CHE/
19:00
„Ite Missa Est” 30 min
CIE ALSAND /FR/
19:30
„Ciało” 50 min
MAŁE PRZYJEMNOŚCI /PL/
20:30
„Płonące laski” 50 min
TEATR AKT /PL/
uwaga: błyski, ogień, pirotechnika

ORLA

 

sobota, 25 lipca

teren przy Synagodze

 

14:00
„Irria i Eana – czyli jak żyć własnym życiem” 40 min
TEATR MAŁE MI /PL/
14:40
„Legenda o kwiecie paproci” 20 min
TEATR MAŁE MI /PL/
15:00
„Bałwanki” 40 min
**
A3TEATR /PL/UA/
16:00
„W stronę niebezpieczeństwa” 40 min

PINA POLAR /PL/DE/PT/
17:00
„Tei Tei” 40 min
EMILIANO SANCHEZ ALESSI /ES/
18:00
„Kulot” 30 min

CIE ALSAND /FR/CHE/
18:30
„Ite Missa Est” 30 min
CIE ALSAND /FR/
19:00
„Szafa Show” 50 min
**
FUNDACJA SZTUKMISTRZE /PL/
uwaga: błyski, ogień, pirotechnika
20:00
„Ciało” 50 min
MAŁE PRZYJEMNOŚCI /PL/
21:00
„Płonące laski” 50 min
TEATR AKT /PL/
uwaga: błyski, ogień, pirotechnika
22:00
„Ciemnienie” 50 min
koncert MEHEHE /PL/
uwaga: wysokie dźwięki, projekcja video

NAREW

 

niedziela, 26 lipca

Przystań kajakowa nad rzeką Narew

 

14:00
„Irria i Eana – czyli jak żyć własnym życiem” 40 min
TEATR MAŁE MI /PL/
14:40
„Legenda o kwiecie paproci” 20 min
TEATR MAŁE MI /PL/
15:00
„Bałwanki” 40 min
**
A3TEATR /PL/UA/
16:00
„W stronę niebezpieczeństwa” 40 min

PINA POLAR /PL/DE/PT/
17:00
„Tei Tei” 40 min
EMILIANO SANCHEZ ALESSI /ES/
18:00
„Kulot” 30 min

CIE ALSAND /FR/CHE/
18:30
„Ite Missa Est” 30 min
CIE ALSAND /FR/
19:00
„Ciało” 50 min
MAŁE PRZYJEMNOŚCI /PL/
20:00
„Szafa Show” 50 min
**
FUNDACJA SZTUKMISTRZE /PL/
uwaga: błyski, ogień, pirotechnika
21:00
„Płonące laski” 50 min
TEATR AKT /PL/
uwaga: błyski, ogień, pirotechnika

DUBINY

 

czwartek, 30 lipca

Gminne Centrum Kultury w Dubinach

 

15:00
„O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce” 30 min
TEATR BARNABY /PL/
16:00
„Animacje familijne”

GRÓDEK

 

czwartek, 30 lipca

plac przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku

 

17:00
„Bałwanki” 40 min
A3TEATR /PL/
18:00
„Kulot” 30 min

CIE ALSAND /FR/CHE/
18:30
„Ite Missa Est” 30 min
CIE ALSAND /FR/

BIAŁOWIEŻA

 

piątek, 31 lipca

Park przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego

 

14:00
„O Pryszczycerzu i królewnie Pięknotce” 30 min
TEATR BARNABY /PL/
14:30
„W stronę niebezpieczeństwa” 40 min

PINA POLAR /PL/DE/PT/
15:30
„Zmysły” 30 min
A3TEATR /PL/EKS*
16:30
„Tei Tei” 40 min
EMILIANO SANCHEZ ALESSI /ES/
17:30
„Kulot” 30 min

CIE ALSAND /FR/CHE/
18:00
„Ite Missa Est” 30 min
CIE ALSAND /FR/
18:30
„Szafa Show” 50 min
**
FUNDACJA SZTUKMISTRZE /PL/
uwaga: błyski, ogień, pirotechnika
19:30
„Ja gore” 50 min
TEATR AKT /PL/
uwaga: błyski, ogień, pirotechnika
20:30
„Słońce na wschodzie, na zachodzie księżyc. Sen o nocy letniej” 40 min
A3TEATR /PL/EKS*/
uwaga: spektakl z użyciem ognia świec; grany bez słów, tylko forma wizualna i muzyczna

BIELSK PODLASKI

 

sobota, 1 sierpnia

Park Królowej Heleny „Muszla”

 

Honorowy Patronat Burmistrza Bielska Podlaskiego
14:00
„W stronę niebezpieczeństwa” 40 min

PINA POLAR /PL/DE/PT/
15:00
„O Pryszczycerzu i królewnie Pięknotce” 30 min
TEATR BARNABY /PL/
15:30
„Tei Tei” 40 min
EMILIANO SANCHEZ ALESSI /ES/
16:30
„Kulot” 30 min

CIE ALSAND /FR/CHE/
17:00
„Ite Missa Est” 30 min
CIE ALSAND /FR/
17:30
„Zmysły” 30 min
A3TEATR /PL/EKS*
18:00
„Ciało” 50 min
**
MAŁE PRZYJEMNOŚCI /PL/
19:00
„Szafa Show” 50 min
**
FUNDACJA SZTUKMISTRZE /PL/
uwaga: błyski, ogień, pirotechnika
20:00
„Ja gore” 50 min
TEATR AKT /PL/
uwaga: błyski, ogień, pirotechnika

HAJNÓWKA

 

niedziela, 2 sierpnia

Amfiteatr w Hajnówce

 

14:00
„W stronę niebezpieczeństwa” 40 min

PINA POLAR /PL/DE/PT/
14:30–17:00
„Żywe Biblioteki”
FUNDACJA HABITAT FOR HUMANITY /PL/
15:00
„O Pryszczycerzu i królewnie Pięknotce” 30 min
TEATR BARNABY /PL/
15:00–18:00
„Retrokolejki Cycling”
MOUNCIER ROVE /PL/
15:30
„Jemioła&Szwed” 50 min
**
FUNDACJA SZTUKMISTRZE /PL/
16:30
„Kulot” 30 min

CIE ALSAND /FR/CHE/
17:00
„Ite Missa Est” 30 min
CIE ALSAND /FR/
17:30
„Zmysły” 30 min
A3TEATR /PL/EKS*
18:00
„Tei Tei” 40 min
EMILIANO SANCHEZ ALESSI /ES/
19:00
„Szafa Show” 50 min
**
FUNDACJA SZTUKMISTRZE /PL/
uwaga: błyski, ogień, pirotechnika
20:00
„Ja gore” 50 min
TEATR AKT /PL/
uwaga: błyski, ogień, pirotechnika

Psst! Wyjaśniamy

 

*ESC – Europejski Korpus Solidarności, czyli międzynarodowa grupa wolontariuszy, która przez rok uczestniczy we wszystkich aktywnościach Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka”, w tym gra w spektaklach teatru A3.
**spektakle szeptane – specjalnie z myślą o osobach, które z powodu problemów ze wzrokiem, słuchem, wzrostem mają utrudniony udział w wydarzeniach kulturalnych, przygotowaliśmy pomoc „szeptaczy” – czyli osób, które dyskretnie opowiedzą, co dzieje się w spektaklu „Bałwanki”, „Szafa Show” oraz „Jemioła&Szwed”. Informacje w punkcie informacji festiwalowej.

XII.

 

Międzynarodowy
Festiwal
Teatralny
WERTEP

2020

 

festival dates

 

24-26.07
30.07-2.08

FESTIWAL ON-LINE

 

Ponieważ liczba widzów oglądających spektakle w realu będzie mniejsza niż liczba sympatyków Wertepu, to udostępnimy wybrane wydarzenia festiwalowe w transmisjach internetowych. Aktualności na fb festiwalu.

POBIERZ PROGRAM

 

Zawsze gubisz ulotkę z programem? Nie masz gdzie jej schować? Starasz się być eko? Mamy na to rozwiązanie. Zapisz program festiwalu na telefonie i miej go zawsze pod ręką!
 

 • Pobierz (*.PDF)
 • Męski, żeński, nijaki, wieczny. Takie rodzaje występują w Kosmosie. Oczywiście chodzi tutaj o rodzaj ludzki, bo w Kosmosie znajdują się również glony, odłamki skalne, nieuzasadnione dźwięki, światło i przerażenie. Humano, czyli człowiek – to dla Kosmosu taka papka do uszczelniania, żeby coś jeszcze gorszego nie wylazło. Jako przedstawiciel narodu Kopernika chciałbym wnieść coś do walki z Kosmosem, tzn. wnieść krytyczne spojrzenie. Srogo wpatrywać się w usiany gwiazdami sufit nieskończoności i dopatrywać się sensu. 

  Po lock downie zaczęło się odliczanie, z zachowaniem tajemnicy nawet przed samym sobą. Nie ustaliłem do ilu odliczam, ale wszystko było jasne – prosto w niebo. Tydzień atrakcji w Kosmosie… Przebić się przez chmury, a potem to już poleci. Jednak musimy pamiętać, żeby nie robić zbyt wielkich kroków w Kosmosie, lecz posuwać się małymi, człowieczymi kroczkami. Ci, którzy się do nas przyłączą, nie będą mieć chandry związanej z samotną eksploracją. Nasze produkty nikomu nie szkodzą. 

  To tylko nowoczesna wizja tego Wertepu w Kosmosie. Taka mała symulacja na żywo. Do zobaczenia w kolejnym levelu.

  Dariusz Skibiński
  dyrektor artystyczny

  Male, female, bland, eternal. Such types occur in Space. Of course, this is about humankind, because the Cosmos also contains algae, rock fragments, unreasonable sounds, light and dismay. Humano which means human – is for the Cosmos a mash to seal, so that something worse did not get out. As a representative of the Copernicus nation, I would like to contribute something to the fight against the Cosmos, i.e. bring a critical look. Sternly stare at the star-infinite ceiling of the infinity and see the sense.

  After the lock, the countdown began, keeping secrets even from myself. I haven’t determined how many I am counting down, but everything was clear – straight into the sky. A week of attractions in space … Break through the clouds and then it will fly. However, we must remember not to take too big steps in Space, but to take small, human steps. Those who join us will not have the shame of lonely exploration. Our products do not harm anyone.

  It’s just a modern vision of this Wertep in Space. Such a small live simulation. See you at the next level.

  Dariusz Skibiński
  artistic director

  oprawa graficzna festiwalu: Piotr Herla