W ostatnią środę 26.10.2016 mieliśmy przyjemność spotkać się z grupą warsztatową Multimediów Teatralnych w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr. Tadeusza Rakowieckiego. Prowadzący zajęcia Dariusz Skibiński omówił plan zajęć i tematów realizowanych na kolejnych spotkaniach.

Tematy wykładów:
1.    KANON
Grecka tragedia – Dionizje – Średniowiecze wizualne
Wyjście od klasycznej formy dramatu greckiego przez wątki dionizyjskie aż do widowiskowości.
Wskazanie zasad tworzenia kanonu sztuk i pokazanie ich przejawów dawnych istnień, wpływów na współczesność oraz powstawania nowych form.

2.    RYTUAŁ
Sztuka – Widowisko – Show
Geneza i rozwój zjawiska. Wskazanie na wpływy na kształtowanie myśli, sztuki i codzienności. Przykłady dawnych rytuałów, które funkcjonują w niezmienionej formie po dziś dzień oraz wskazanie nowych zjawisk rodem ze współczesności.

3.    KOMEDIA DEL`ARTE
Geneza pantomimy. Droga plebejskiego teatru na szczyt sztuki widowiskowej. Przykłady i ewolucje postaci i ich współczesna obecność.

4.    KOD PRZEKAZU – BODY LANGUAGE
Od najstarszych form przekazu informacji aż po stworzenie form wyrafinowanych i zakodowanych, które przyjmują formę gestów, symboli, itd. Składają się na język codzienności, formy teatralne, itd.  wskazanie na powstawanie współczesnych kodów przekazu.

5.    TEATR ALTERNATYWY XX WIEKU – Tu Polska, tam świat.
Omówienie najważniejszych przedstawień polskich i  zagranicznych grup teatralnych, które kształtują scenę teatralną. Konteksty historyczne i społeczne, polityczne. Wpływy na kształtowanie świadomości społecznej.

6.    TANIEC – NOWOCZESNA FORMA EKSPRESJI TEATRALNEJ
Od form najprostszych do najbardziej eksperymentalnych.  Rozwój ruchu i tańca od form obrzędowych, przez społeczne do wyrafinowanych. Przekaz ukryty w ruchu, oddziaływanie i mowa poza słowem.

Uczestnicy oprócz wiedzy merytorycznej, zyskają informacje o wykorzystaniu nowych mediów w sztuce (projekcje a la scenografie, kolaże filmowe, trailery).

Prezentacje realizowane będą z wykorzystaniem prywatnych multimedialnych zbiorów prowadzącego. Prowadzący będzie omawiał przedstawiane materiały, zachęcając uczestników do stawiania pytań i zaangażowania się w dyskusję.

Już nie możemy się doczekać kolejnych spotkań!

This slideshow requires JavaScript.