W ramach projektu „Świadomie Aktywni – międzypokoleniowe zajęcia w obszarze kultury i sztuki” odbyły się zajęcia seniorów z młodzieżą w Dubiczach Cerkiewnych. Uczestnicy dzielili się swoją wiedzą i zainteresowaniami z zakresu lokalnego rękodzieła.

Projekt ”Świadomie Aktywni – międzypokoleniowe zajęcia w obszarze kultury i sztuki” realizowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych.