W ramach projektu „Świadomie Aktywni – międzypokoleniowe zajęcia w obszarze kultury i sztuki” 19.10.2016 odbyły się zajęcia seniorów z młodzieżą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce. Spotkanie poprowadzili: Agata Rychcik-Skibińska i Dariusz Skibiński.