Wolontariusze EVS Charly i Elisa poprowadzili lekcję o kulturze francuskiej, podczas której wyświetlili dzieciom i młodzieży z Dubicz Cerkiewnych prezentację oraz nauczyli kilku podstawowych zwrotów po francusku.