Wolontariusz EVS Narek poprowadził lekcję o kulturze ormiańskiej w Dubiczach Cerkiewnych. Podczas prezentacji opowiedział o Armenii, tradycjach i obyczajach. Wyświetlił kilka interesujących filmów, a także nauczył dzieci i młodzież podstawowych zwrotów po ormiańsku.

Fot. Justyna Perestret