LAS KULTURY

LAS KULTURY – oferta artystyczna w Puszczy Białowieskiej

LAS KULTURY – to oczywiste odniesienie do lokalizacji projektu w okolicach Puszczy Białowieskiej, a więc w lesie, a więc do miejsca pozamiejskiego, które jednak za sprawą genius loci staje się miejscem spotkań ludzi z całej Polski i nie tylko. To także las w rozumieniu wielu możliwości.

Projekt kierowany jest do społeczności Podlasia – do młodzieży i animatorów kultury.

Celem projektu jest:
– Przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu ludzi pochodzących z miejscowości, które leżą poza głównym nurtem życia kulturalnego kraju;
– Przygotowanie beneficjentów do odbioru sztuki współczesnej;
– Zaszczepienie zainteresowania współczesną ofertą kulturalną w społeczności powiatu hajnowskiego i bielskiego;
– Ukazanie teatru jako drogi do podwyższenia statusu społecznego;
– Wytworzenie nawyku aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych;
– Wzbogacenie istniejącej oferty kulturalnej w regionie;
– Ułatwienie kontaktu ze sztuką i kulturą ludziom pochodzącym z małych miejscowości;
– Dotarcie z ofertą do miejsc leżących poza głównym nurtem życia kulturalnego.

Projekt zasadza się na prostym pomyśle wędrowania po wschodniej części Polski – Podlasiu i prezentowaniu spektakli mieszkańcom małych miejscowości.
Spektakle będą realizowane w: Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Policznej i Orli.
Artyści zaprezentują w wybranej miejscowości jeden spektakl, spotkają się z publicznością oraz poprowadzą praktyczne warsztaty teatralne dla młodzieży i instruktorów.

Program skonstruowany jest tak, by pokazać jak największą różnorodność konwencji artystycznych, a tym samym rozszerzyć wachlarz możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze współczesnej.

Program:
30.07.2015 w Policznej
– Teatr Czrevo „Niedźwiedź”
– koncert Chłopcy z Nowoszyszek oraz duet Julita Charytoniuk i Marta Urban-Burdalska
23.10.2015 w Bielsku Podlaskim
– Walny-Teatr „Hamlet”
28.11.2015 w Hajnówce
– A3Teatr „Pchła Szachrajka – niesłychana rzecz po prostu”
29.11.2015 w Hajnówce
– Teatr Cinema „Heart Break Hotel”
– koncert Trio Targanescu
30.11.2015 w Hajnówce
– A3Teatr „Plan Lekcji”
– Teatr Cinema „Kabaret Olbrzymów”
03.12.2015 w Orli
– Teatr Lalki i Ludzie „Dla mnie bomba!”
04.12.2015 w Bielsku Podlaskim
– Teatr Lalki i Ludzie „Dla mnie bomba!”

Projekt ma bezpłatny i otwarty charakter, co oznacza, że w działaniach może wziąć udział każdy chętny!

Projekt realizowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

mkidnncklogo pocztówka