XV.

Międzynarodowy
Festiwal
Teatralny
WERTEP

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep to największa impreza teatralna w regionie Puszczy Białowieskiej. Festiwal odbywa się corocznie, od 2009 roku. Jego ideą jest wędrówka ze sztuką – dzielenie się nią, współtworzenie jej. Dlatego Wertep przybrał formę wędrującego Festiwalu. Każdego dnia jesteśmy w innej miejscowości – raz w większej, innym razem w bardzo małej.

Artyści zaproszeni na Festiwal wędrują ze swoimi występami. Codziennie widzowie uczestniczą w przedstawieniach dla dzieci i dorosłych. Co roku ciągu Festiwalu, publiczność ogląda 60 – 90 spektakli. Każda edycja Festiwalu przynosi nowe propozycje artystyczne, możliwość spotkania innych artystów, kultur i tradycji narodowych. Program jest różnorodny: bajki dla dzieci, spektakle plenerowe, przedstawienia salowe i koncerty.

ZGŁOSZENIA

APPLICATIONS

 

Chętnie zapoznamy się z propozycjami spektakli, koncertów i działań happeningowych. Festiwal ma formułę wędrującą – występy są każdego dnia w innej miejscowości, często w warunkach zupełnie nieteatralnych, z minimalnym czasem na montaż.

Jesteśmy w stanie sprostać tylko najprostszym riderom technicznym, dlatego – już przy zgłoszeniach – prosimy wziąć pod uwagę i przygotować się do ograniczonych wymagań lub samowystarczalności technicznej. Niedogodności techniczne wynagradza jednak niezwykle miła widownia spragniona teatru.

We’re open for proposals of spectacles, shows, concerts and happenings. Festival is a wandering one, every day the performances happen in different place, mostly in completely non-theatrical environment, with minimal set-up time.

We can cover only basic technical requirements, so please consider that before applying, and be prepared to be self-sufficient as much as possible. Our audience response will reward you all technical inconveniences.

WOLONTARIAT

VOLUNTEERS

 

Co roku na czas Wertepu korzystamy z pomocy wolontariuszy – osoby zainteresowane organizacyjną stroną festiwalu proszone są o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie (pocztą lub mailem) na adres Festiwalu.

 

Every year we’re working with volunteers – persons interested are welcome to contact us.

BIURO FESTIWALOWE

ul. Dworcowa 1
17-200 Hajnówka
tel. +48 513 172 746
e-mail: biuro@a3teatr.pl

Dyrektor artystyczny:
Dariusz Skibiński
tel. +48 607 443 999

Koordynator:
Agata Rychcik-Skibińska
tel. +48 601 479 999
e-mail: art@wertepfestival.pl

ORGANIZATOR FESTIWALU

Organizatorem „Wertepu” od początku jest Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest przez grupę niezależnych twórców związanych głównie z teatrem, ale także z fotografią, muzyką i tańcem. Naszym głównym celem są działania artystyczne, edukacji i promocji wartości Podlasia.

A3TEATR

Członkowie Stowarzyszenia tworzą także grupę teatralną A3Teatr. Grupę tworzą zawodowi aktorzy i animatorzy, pasjonaci teatru, osoby młode i dojrzałe, które wzajemnie się inspirują, wspierają i dzielą doświadczeniem. A3Teatr łączy doświadczenie ponad 20 lat aktorskiej pracy jej twórców w Teatrze Cinema, z otworzeniem się na młode pokolenie i stworzeniem miejsca kształcenia dla aktorów rozwijających metodę Minimal Art.