Organizatorzy

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest przez grupę niezależnych twórców związanych głównie z teatrem, ale także z fotografią, muzyką i tańcem. Naszym głównym celem są działania artystyczne, edukacji i promocji wartości Podlasia. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep to najważniejsza impreza teatralna w Polsce, w regionie Puszczy Białowieskiej. Festiwal odbywa się co roku, od 6 lat. Jego ideą jest wędrówka ze sztuką – dzielenie się nią, współtworzenie jej. Dlatego Wertep przybrał formę wędrującego Festiwalu. Każdego dnia jesteśmy w innej miejscowości – raz w większej, innym razem w bardzo małej. Artyści zaproszeni na Festiwal wędrują ze swoimi występami. Codziennie widzowie uczestniczą w przedstawieniach dla dzieci i dorosłych. W ciągu 7 dni Festiwalu, publiczność ogląda 60 – 90 spektakli. Każda edycja Festiwalu przynosi nowe propozycje artystyczne, możliwość spotkania innych artystów, kultur i tradycji narodowych. Program jest różnorodny: bajki dla dzieci, spektakle plenerowe, przedstawienia salowe i koncerty.

Członkowie Stowarzyszenia tworzą także grupę teatralną A3Teatr (www.a3teatr.pl). Grupę tworzą zawodowi aktorzy i animatorzy, pasjonaci teatru, osoby młode i dojrzałe, które wzajemnie się inspirują, wspierają i dzielą doświadczeniem. A3Teatr łączy doświadczenie ponad 20 lat aktorskiej pracy jej twórców w Teatrze Cinema, z otworzeniem się na młode pokolenie i stworzeniem miejsca kształcenia dla aktorów rozwijających metodę Minimal Art. Tworzy autorskie spektakle, w których nie zawsze pojawia się tekst. Nie jest teatrem tańca, ale ruch łączy z muzyką. Nie przedstawia linearnych historii, przetwarza codzienność tworząc z niej kod rytuałów i aktów. Widzom pokazuje kalejdoskop obrazów – dynamicznych i statycznych. Nie nazywa rzeczy do końca, pozostawia tę sferę odbiorcy. Spektakle prezentowane są na polskich i zagranicznych scenach impresaryjnych i festiwalach.

Członkowie A3Teatr prowadzą działania art edukacji: warsztaty praktyczne kierowane do różnych grup wiekowych, podczas których aktorzy dzielą się z uczestnikami doświadczeniem scenicznym. Działania art edukacji są wpisane w istotę działania A3Teatr i Stowarzyszenia – rozwijanie warsztatu aktorskiego oraz propagowanie idei teatru wśród odbiorców. Z tym nastawieniem co roku realizowanych jest kilkadziesiąt prezentacji spektakli oraz kilkanaście projektów art edukacji. Oprócz działalności artystycznej Stowarzyszenie prowadzi także działania edukacyjne. Organizujemy w szkołach i ośrodkach kultury warsztaty i wykłady o współczesnej sztuce i teatrze dla różnych grup społecznych – dzieci, młodzieży, seniorów.

Stowarzyszenie Pocztówka

A3Teatr