„Fantomy” /PL/

para aktorów na scenie

TEATR AKT

Akrobatyczne widowisko, projekcje video, lasery i muzyka z nowoczesnym, przestrzennym brzmieniem wykonywana na żywo – to wszystko inspirowane z dystansem i lekkością tekstem „Solaris” Stanisława Lema. 

Romantyczna historia miłosna przeplata się z opowieścią filozoficzną w obliczu spotkania z Nieznanym, czyli myślącym Oceanem. W obu wypadkach, relacji międzyludzkich i międzygatunkowych, człowiek wykazuje brak umiejętności nawiązania prawdziwego kontaktu. Wciąż aktualny i pobudzający wyobraźnię temat podróży kosmicznych, spotkań i prób nawiązania kontaktu z Obcymi połączony jest tu z rozważaniami nad kondycją człowieka, jego lękami.  

gdzie i kiedy?

  • 8 sierpnia w Hajnówce | 21:00