„Circus Paradise” Teatr Przedmieście (PL)

22 lipca, niedziela – Narew, 19:00

„Circus Paradise” wg. „Parad” Jana Potockiego i „Dekameronu” Giovanniego Boccaccia to szalone i wesołe widowisko pełne energii i niecodziennych sytuacji. Zobaczą państwo dwie parady Hrabiego Potockiego ku uciesze gawiedzi, a także dwie opowieści z rubasznych i pełnych wigoru nowel Boccaccia. Zawiłe gry miłosne, liczne żarty sceniczne, gra słów i frywolny humor commedii dell’ arte ukazują nam prawdę o nas samych, o naszych słabościach i pragnieniach. Spektakl barwny i groteskowy, czasem oniryczny, czasem przewrotny, przedstawia niewątpliwie zabawne historie ludzkich namiętności.

* * *

Teatr Przedmieście powstał w 2001 roku z inicjatywy Anety Adamskiej. W sierpniu 2006 roku zespół zmienił swoją siedzibę na Łańcut, gdzie pracował do sierpnia 2010 roku. We wrześniu 2010 roku teatr przenosi się do Rzeszowa na ul. Reformacką 4, gdzie działa niezależnie i wystawia regularnie swoje sztuki.
Teatr Przedmieście tworzy sztuki autorskie oraz przedstawienia inspirowane dziełami literatury polskiej i światowej. Dotychczasowe spektakle teatru to: „Opowieść” (2004) „Trzy historie o Ewie” (2005), „Tango” (2007), „Niebo” (2008), „Obietnica” (2011), „Święto” (2011), „Tchnienie” (2012), „Dybuk Rzeszowski” (2013), „Scenariusz” (2014), „Ja jestem… (Kasia z Heilbronnu)” (2014), „Podróż” (2015), „Circus Paradise” (2016), „Ostatnie rozdanie” (2016), „Teatr Cudów” (2016), „Kroniki podwórkowe” (2017) oraz dwie koprodukcje z Ośrodkiem Teatralnym CREARC w Grenoble: ”Za szafą” (2008) i „Pierwszy” (2009), które były głośno oklaskiwane na wielu scenach w kraju i za granicą (Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Słowacja, Ukraina, Bułgaria).

„Circus Paradise” according to „Parady” by Jan Potocki and „Dekameron” by Giovanni Boccaccio is a wild and merry show full of energy and unusual situations. You will see two parades of Count Potocki- to the joy of the rabble- as well as two stories from hearty and vigorous novellas by Boccaccio. Complicated love games, multiple stage jokes, wordplay and frivolous humor of comedy dell’ arte show us the truth about ourselves, our weaknesses and desires. The show is colorful and grotesque, sometimes oneiric, sometimes puckish and it shows undoubtedly funny stories of human passions.

* * *

Teatr Przedmieście started in 2001 with the initiative of Aneta Adamska. In August 2006 the group moved their headquarters to Łańcut, where they worked till August 2010. In September 2010 the theatre moved to Rzeszów at ul. Reformacka 4 , where it works independently and puts up their plays regularly.
Teatr Przedmieście creates authorial plays as well as shows inspired by the works of Polish and international literary men. So far they have shown „Opowieść” (2004) „Trzy historie o Ewie” (2005), „Tango” (2007), „Niebo” (2008), „Obietnica” (2011), „Święto” (2011), „Tchnienie” (2012), „Dybuk Rzeszowski” (2013), „Scenariusz” (2014), „Ja jestem… (Kasia z Heilbronnu)” (2014), „Podróż” (2015), „Circus Paradise” (2016), „Ostatnie rozdanie” (2016), „Teatr Cudów” (2016), „Kroniki podwórkowe” (2017) oraz dwie koprodukcje z Ośrodkiem Teatralnym CREARC w Grenoble: ”Za szafą” (2008) i „Pierwszy” (2009), which were applauded loudly on many stages in Poland and abroad (France, Italy, Germany, Spain, Slovakia, Ukraine, Bulgaria).