„Cyrk sznurkowy” Falko Show (PL)

  • 22 lipca, niedziela – Narew, 16:00
  • 27 lipca, piątek – Dubicze Cerkiewne, 15:00
  • 28 lipca, sobota – Stary Dwór, Narewka, 14:00

W tym spektaklu sznurek posłuży do zbudowania nietuzinkowej postaci pana Sznurkowego, który poznaje otaczający go świat za pomocą swoich nicianych zmysłów, konfrontuje się z czasem i przestrzenią. Sznurek to materiał niezwykle plastyczny. Zwłaszcza w tym spektaklu, gdzie komunikuje się z widzami i swoim twórcą w charakterystyczny dla siebie sposób, a nawet… próbuje przejąć kontrolę nad przedstawieniem.

* * *

Teatr Falkoshow powstał w 2009 roku z inicjatywy Krzysztofa Falkowskiego – aktora i reżysera. Łączy w sobie najlepsze cechy teatru wędrownego oraz instytucjonalnego. W teatrze Falkoshow swoje miejsce znalazły unikatowe, rzadko spotykane formy teatru plastycznego: przedstawienia marionetkowe, teatr stolikowy, pa cynkowy czy teatr przedmiotu.

In this show rope will be used to make an extraordinary character of pan Sznurkowy (Mr Rope) who discovers the surrounding world with his rope senses, confronts himself with time and space. Rope is an unusually plastic material. Especially in this show, where it communicates with the audience and its maker in a specific way and even… tries to take control of the show.

* * *

Falkoshow Theatre was founded in 2009 out of the initiative of Krzysztofa Falkowski – an actor and a director. In the Falkoshow theatre there are unique, rarely encountered forms of plastic theatre: puppet shows, table theatre as well as glove puppet theatre and object theatre.