Hajnówka Dostępna

Celem 30-miesięcznego projektu jest poprawa funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim z miasta Matera.

To nie tylko projekt, ale idea, która staje się faktem. Dlatego podczas festiwalu staramy się, by dostępność była codziennością. Chcesz wiedzieć więcej – zapytaj w punkcie informacji festiwalowej.

„Hajnówka Dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV, działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na festiwalu w ramach projektu realizowane będą

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
W widocznym z daleka namiocie zasięgnąć można informacji na temat bieżących wydarzeń festiwalowych oraz festiwalowych propozycji związanych z dostępnością.

FESTIWAL ON-LINE
Ponieważ liczba widzów oglądających spektakle w realu będzie mniejsza niż liczba sympatyków Wertepu, to udostępnimy wybrane wydarzenia festiwalowe w transmisjach internetowych na FB festiwalu..

Harmonogram transmisji:
25 lipca 2020 – ORLA
KONCERT MEHEHE „Ciemnienie”

26 lipca 2020 – NAREW
TEATR MAŁE MI „Irrina i Eana – czyli jak żyć własnym życiem”, „Legenda o kwiecie paproci”
A3TEATR „Bałwanki”
TEATR AKT „Płonące laski”

1 sierpnia 2020 – BIELSK PODLASKI
PINA POLAR „W stronę niebezpieczeństwa”
TEATR BARNABY „O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce”
CIE ALSAND „Kulot”
CIE ALSAND „Ite Missa Est”
A3TEATR „Zmysły”
MAŁE PRZYJEMNOŚCI „Ciało”
FUNDACJA SZTUKMISTRZE „Szafa Show”

2 sierpnia 2020 – HAJNÓWKA
FUNDACJA SZTUKMISTRZE „Jemioła&Szwed”
EMILIANO SANCHEZ ALESSI „Tei Tei”
TEATR AKT „Ja gore”

SPEKTAKLE SZEPTANE
Specjalnie z myślą o osobach, które z powodu problemów ze wzrokiem, słuchem, wzrostem mają utrudniony udział w wydarzeniach kulturalnych, przygotowaliśmy pomoc „szeptaczy” – czyli osób, które dyskretnie opowiedzą, co dzieje się w spektaklu „Bałwanki”, „Szafa Show”, a nawet „Jemioła&Szwed”. Informacje w punkcie informacji festiwalowej.

SPACER PERFORMATYWNY
Chcemy, by na Wertepie każdy czuł się dobrze i pewnie, by festiwal był wydarzeniem dostępnym, dlatego spektakle poprzedzone będą wprowadzeniem, a widzowie poinformowani o przebiegu działań festiwalowych.

Już wkrótce

Jesienią na ulicach Hajnówki pojawią się riksze – pojazdy rowerowe, które posłużą za miejski transport na zamówienie dla osób starszych, z problemami z poruszaniem się, posiadającym ciężki bagaż, które będą chciałby w łatwy sposób dostać się z Dworca do centrum Hajnówki i odwrotnie.