Hajnówka Dostępna

Celem 30-miesięcznego projektu jest poprawa funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim z miasta Matera.

To nie tylko projekt, ale idea, która staje się faktem. Dlatego podczas festiwalu staramy się, by dostępność była codziennością. Chcesz wiedzieć więcej – zapytaj w punkcie informacji festiwalowej.

„Hajnówka Dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV, działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na festiwalu w ramach projektu realizowane będą

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
W widocznym z daleka namiocie zasięgnąć można informacji na temat bieżących wydarzeń festiwalowych oraz festiwalowych propozycji związanych z dostępnością.

SPEKTAKLE SZEPTANE
Specjalnie z myślą o osobach, które z powodu problemów ze wzrokiem, słuchem, wzrostem mają utrudniony udział w wydarzeniach kulturalnych, przygotowaliśmy spektakl z audiodeskrypcją na żywo. Jest to nowum w polskim teatrze. Będzie to „Plan lekcji” teatru A3 grany 5 sierpnia /czwartek/ w Hajnówce na scenie „na dachu” Hajnówki Centralnej – Stacji Kultury. Spektakl szeptany jest wynikiem warsztatów prowadzonych w ramach projektu „Next Stop – Art Close to People / Następna Stacja – Sztuka Blisko Ludzi”. Dofinansowanie na projekt udzielone zostało w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

SPACER PERFORMATYWNY
Chcemy, by na Wertepie każdy czuł się dobrze i pewnie, by festiwal był wydarzeniem dostępnym, dlatego spektakle poprzedzone będą wprowadzeniem, a widzowie poinformowani o przebiegu działań festiwalowych.

RIKSZE ROWEROWE
Na ulicach Hajnówki pojawią się riksze – pojazdy rowerowe, które posłużą za miejski transport na zamówienie dla osób starszych, z problemami z poruszaniem się, posiadającym ciężki bagaż, które będą chciałby w łatwy sposób dostać się z Dworca do centrum Hajnówki i odwrotnie.

grafika Puchacza