„Inbox” Cie Soralino (FR)

  • 3 sierpnia, piątek – Kleszczele, 19:00, 21:30
  • 4 sierpnia, sobota – Orla, 18:30, 20:00
  • 5 sierpnia, niedziela – Hajnówka, 17:30, 20:00

Spektakl, a w zasadzie dwa spektakle, bowiem w wersji familijnej i dla dorosłych. Muzyczna opowieść dwóch przyjaciół, których świat jest prosty, a jednak złożony tylko z kartonowych pudełek, z których powstają zupełnie nowe przestrzenie.

Soralino powstało dzięki spotkaniu żonglera i akrobaty, ale głównie dzięki sztuce street art, wspólnie spędzonych kilometrów w podróży.

* * *

Grupę tworzą Clément Malin (Francja) i Caio Sorana (Włochy/Brazylia) którzy spotkali się w Akademii Fratellini w Paryżu. Od 2014 roku występują razem, dając upust swojemu zamiłowaniu do ulicznych występów. „Inbox” (Pudełko) jest ich pierwszym, wspólnym projektem.

A show, in fact two shows, because it is shown in the family and adult version. Musical story of two friends whose world is simple and composed of two cardboard boxes and yet completely new spaces arise from them.

Soralino began thanks to a meeting of a juggler and an acrobat but mainly thanks to street art, miles spent together on a journey.

* * *

The group is composed of Clément Malin (France) i Caio Sorana (Italy/Brazil) who met in Fratellini Academy in Paris. Since 2014 they have been performing together, letting out their passion for street performances. „Box” is their first collaborative project.