„Księżycowe opowieści” Wędrowny Teatr Lalek Małe Mi (PL)

  • 3 sierpnia, piątek – Kleszczele, 16:00
  • 4 sierpnia, sobota – Orla, 15:30
  • 5 sierpnia, niedziela – Hajnówka, 15:00

Spektakl familijny, transkulturowy. To pięć pięknych historii, przypowieści, bajek filozoficznych z różnych stron świata. Zagranych w żywym planie i lalkami, opowiedzianych i zaśpiewanych. Luna, Selene, Yueliang, Sahar, Moon, Czandryma, Księżyc, Miesiąc… Każda historia zilustrowana scenografią i lalkami autorstwa Kasi Szpilkowskiej.

* * *

Małe Mi to wierny tradycji wędrownych opowiadaczy Autorski Teatr Lalek. Teatr Sławy Tarkowskiej, absolwentki Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej, dyplomowanej bajkoterapeutki. Profesjonalny, uważny i otwarty na potrzeby młodych widzów oraz ich opiekunów, bawi i uczy. W spektaklach prezentuje różne formy animacji, żywego planu oraz piękną, bogatą scenografię. Wykorzystuje sztukę opowiadania, ruch sceniczny i muzykę graną oraz śpiewaną na żywo. Współpracuje z wybitnymi artystami sztuk wszelakich.

A family, trans- cultural show. It includes five beautiful stories, parables, philosophical tales from around the world. They are played on a live set and with the use of dolls. They are told and sung. Luna, Selene, Yueliang, Sahar, Moon, Czandryma, Księżyc, Miesiąc… Each story is illustrated with the scenography and dolls made by Kasia Szpilkowska.

* * *

Małe Mi is an Authorial Puppet Theatre which is faithful to the tradition of wandering storytellers. It is a theatre by Sława Tarkowska, who is a graduate of Puppet Art Department of Theatrical Academy and a fairy tale therapist. Professional, attentive and open to the needs of young audience and their caregivers, it entertains and teaches. In the shows the author presents various forms of animation, a live set and a beautiful, rich scenography. She makes use of the art of storytelling, stage movement and music played and sung live. She co-operates with prominent artists of various arts.