„Metamorphosis Transitus”

A3TEATR (PL/NO)

“Metamorphosis Transitus” jest mozaiką stworzoną przez
splecenie zestawu opowieści, świadectw i wspomnień.
Inspiracją tych historii były głosy mniejszości takich jak
Białorusini, Ukraińcy, Żydzi i inne mniejsze społeczności,
które zmuszone były uciec i zostawić za sobą swoje
korzenie. Wizja ta znajduje swoje odzwierciedlenie poprzez
wykorzystanie sceny i techniki mappingu.

Forma spektaklu: teatr plastyczny
Rodzaj: spektakl dla dorosłych
Czas: 50 min.

gdzie i kiedy?

  • 31 lipca, godz. 21:00 – HAJNÓWKA, Hajnówka Centralna – Stacja Kultury, Sala