„Port Magiczny”

TEATR WAGABUNDA (PL)

Nikt nie spodziewa się takiej zabawy! Przedmioty używane na co dzień, a także te już zapomniane, nagle stają się zabawkami i wciągają nas w przygodę. Powstaje instalacja artystyczna, którą należy dotknąć i uruchomić.

gdzie i kiedy?

  • 30 lipca, godz. 14:00-18:00 – HAJNÓWKA, Parking Przy Hajnówka Centralna – Stacja Kultury
  • 31 lipca, godz. 14:00-18:00 – HAJNÓWKA, Parking Przy Hajnówka Centralna – Stacja Kultury
  • 1 sierpnia, godz. 14:00-18:00 – HAJNÓWKA, Parking Przy Hajnówka Centralna – Stacja Kultury