„Syn Księżyca” A3Teatr (EVS/ES/UA/PL)

  • 22 lipca, sobota – Narew, 18:00
  • 27 lipca, piątek – Dubicze Cerkiewne, 16:00
  • 28 lipca, sobota – Stary Dwór, Narewka – 16:00
  • 3 sierpnia, piątek – Kleszczele, 19:00
  • 5 sierpnia, niedziela – Hajnówka, 19:00

Spektakl powstał z inspiracji hiszpańskiej Piosenki „Hijo de la Luna”. Drewniane pudełko ozdobione magicznymi i malowanymi motywami zawiera więcej niż małą scenę i lalki. Opowieść snuta w cygańskiej atmosferze jest metaforą, że rzeczywistość nie zawsze jest tym, co jest w zasięgu wzroku. Dlatego marionetki – cygański bard wraz ze skrzypkiem i tancerzem opowiadają starożytną legendę pełną magii i fascynacji.

* * *

A3Teatr nie posługuje się tekstem, choć ten czasami pojawia się. Nie jest teatrem tańca, a jednak ruch łączy z muzyką. Nie jest pantomimą, a gloryfikuje gest. Nie trzyma się linearnych historii, a aktorów wiąże siatką wzajemności; wodzi na pokuszenie humoru i zasępienia, przerysowania zwyczajności, groteski i absurdu.

Przetwarza codzienność tworząc z niej kod rytuałów, niezależnych aktów, które układają się na scenie w kolejne odsłony, sekwencje. Widzom pokazuje kalejdoskop obrazów – dynamicznych i statycznych, ostrych i rozmazanych wrażliwością. Nie nazywa rzeczy do końca, pozostawia tę sferę odbiorcy.

A3Teatr does not use text, although it sometimes appears. It is not a theatre of dance, and yet it combines movement with music. It is not a pantomime but it glorifies a gesture. it does not stick to linear histories and it connects actors with a net of reciprocities; it tempts with humor and sadness, extremities of mundane reality, grotesque and absurd.

It changes everyday life into a code of rituals, independent acts which create new scenes and sequences on stage. It shows the audiences a kaleidoscope of images- dynamic and static ones, sharp and blurred with sensitivity. It does not give names till the end, leaving this sphere to the audience.