„The Dreamers” Teatr Vechoria (UA)

  • 27 lipca, piątek – Dubicze Cerkiewne, 17:00
  • 28 lipca, sobota – Stary Dwór, Narewka, 17:00
  • 29 lipca, niedziela – Bielsk Podlaski, 17:30
  • 3 sierpnia, piątek – Kleszczele, 20:30
  • 4 sierpnia, sobota – Orla, 19:00
  • 5 sierpnia, niedziela – Hajnówka, 19:30

Każdy z nas ma swoje własne marzenia: niektórzy mają dobre i jasne, niektórzy mają szaleństwo i namiętność, a niektórzy mają takie marzenia, które wywodzą się z wyobrażonego świata i niszczą ustalony spokój i ciszę … Spektakl opowiada o wiecznych wartościach – walce miłości i pragnieniu władz, i będą interesujące dla wszystkich, którzy podążają za wezwaniem jego duszy i uczuć jego serca. W małej przestrzeni kukiełki ożywają w sylwetkach cienia i kolorowych obrazów.

Everyone has their own dreams: some people have good and clear ones, others have wildness and passion, yet another ones have dreams which stem from an imaginary world and destroy the settled peace and quiet… The show tells a tale about everlasting values- the fight for love and the desire for power- and it will be interesting to all who follow their heart and soul. In a small space puppets become alive in the shapes of shadows and colorful images.