„The Message of the Macanuda” Deborah Hunt (PUR)

  • 22 lipca, niedziela – Narew, 20:00
  • 27 lipca, piątek – Dubicze Cerkiewne, 18:00
  • 28 lipca, sobota – Stary Dwór, Narewka, 19:00
  • 29 lipca, niedziela – Bielsk Podlaski, 20:30

Niezwykła opowieść z niezwykłymi bohaterami. Zagrana przez aktorkę, która ukrywa sie w brzuchu teatralnej postaci. Eksplozja kolorów, niezwykłe kształty rodem z Ameryki Południowej. Spektakl lalkowy, ale także spektakl animacji przedmiotu, grany także w żywym planie. Ponadczasowy tekst, niecodziennie przedstawiony. Zaprasza lalkowymi przedmiotami dzieci, ale mówi do dorosłych. 
Całość przepełniona jest kolorem i ciepłem. Szykuje się niezwykle intrygujący pokaz dla widzów Wertepu.

* * *

Deborah Hunt – tę wspaniałą artystkę znaną ze swojej twórczości lalkarskiej, wspaniałych masek mieliśmy okazję podziwiać już w ubiegłym roku. Wertepowych widzów zachwyciła wówczas jej parada „Danse Macabre”, gdzie artystka sięgnęła po południoamerykańskie wzory masek obłaskawiające i w dziwny sposób uczłowieczające wizerunek śmierci. Tym razem też szykuje nam pokaz z maskami w roli głównej. Stworzona przez nią Czerwona Makanuda (Red Macanuda) to stworzenie, które podróżując przez różne światy spotyka na swojej drodze absurdalne obiekty, przedmioty, postacie. Aby móc się z nimi wszystkimi porozumiewać konstruuje dziwną antenę. Siebie sama określając zaś mianem uchodźcy.

An extraordinary story with extraordinary characters. Played by an actress who is hiding in the belly of a theatrical character. Explosion of color, wonderful shapes from South America. A puppet show but also an object animation show, also performed on a live set. Timeless lines, unusually performed. Its puppet objects invite not only children but also speak to adults. The whole show is full of color and warmth. It is going to be a very intriguing show for the audiences of Wertep.

* * *

Deborah Hunt – this wonderful artist, famous for her extraordinary puppet shows and masks was a part of Wertep Festival last year. Audiences of Wertep were delighted then with her parade „Danse Macabre”, where the artist reached for South- American templates of masks pacifying and humanizing the image of death. This time she is also going to show us a performance with masks in the leading role. She has created Red Macanuda, which is a creature that travels round different worlds and on its way it comes across absurd places, objects, characters. To communicate with them all it constructs an unusual aerial and it names itself a refugee.