„Tradycja” Teatr Rękawiczka (PL)

  • 27 lipca, piątek – Dubicze Cerkiewne, 19:00
  • 29 lipca, niedziela – Bielsk Podlaski, 18:30

Spektakl plenerowy „trAdycja”, to podróż z biegiem rzeki, której fale osłaniają dawne historie małego leniwego miasteczka zawieszonego gdzieś w czasie i przestrzeni. Życie mieszkańców porządkują tu niezmienne tradycje, nienaruszalne wartości i zasady. Pewnego dnia rzeka jednak znika aby pojawić się w zupełnie innym miejscu. Zmienia kierunek, odkrywa jedne tajemnice, zakrywając inne. Już nic nie jest pewne, oczywiste, znajome.
Codzienne czynności, to teraz tajemnicze rytuały, mieszające się ze snami i marzeniami. Rzeczywistość staje się odrealniona. Miasteczko przemienia się w Weronę przedzieloną rzeką niczym murem, dzielącym mieszkańców na lepszych i gorszych. Pranie koszul staje się zarzewiem konfliktu rodem z Szekspira, a rozwieszone na sznurach prześcieradła opowiadają miłosne sekrety.
Welon Panny Młodej opowiada o skutkach małżeństwa, a zamieszkujące w kurniku kury kryją w swych sercach marzenia o sławie i wielkości. Na tym niecodziennym tle rozkwita miłość miedzy dwojgiem młodych, którzy, jak to bywa, żyją tylko sobą. W finale młodość spotyka się ze starością, rewolucja z tradycją, miłość z małżeństwem. Co będzie dalej? Panta rhei…

* * *

Teatr Rękawiczka narodził się ze szkolnego kółka teatralnego działającego przy Gimnazjum nr 2 w Garwolinie w 2001 roku. Od 2008 r. swoją działalność Rękawiczka prowadzi we współpracy z Centrum Sportu i Kultury. Reżyserem, kierownikiem artystycznym, a także założycielem teatru jest Izabela Rękawek. Skład zespołu tworzą uczniowie, studenci oraz inne Rękawiczki.

Teatr Rękawiczka na przestrzeni 12 lat swojej działalności brał udział w wielu festiwalach i przeglądach teatralnych w całej Polsce. Ze swoimi spektaklami prezentował się zarówno na scenach profesjonalnych jak i amatorskich

On location show „Tradition” is a journey with the flow of the river whose waves cover old stories of a small, sleepy town frozen in time and space. The life of the inhabitants is regulated by settled traditions, intact values and rules. However, one day the river disappears and reappears in a completely different place. It changes its flow, uncovers some secrets while hiding the other ones. Nothing is certain, familiar, known anymore.
Everyday activities become mysterious rituals, living with dreams and desires. The reality becomes surreal. The town transforms into Verona separated by the river, like the wall dividing the inhabitants into the better and worse ones. Laundering of shirts becomes a spark for a conflict akin to Shakespeare and the hung out sheets tell love secrets.
The Veil of the Bride tells a story about the consequences of marriage and hens living in the poultry house hide dreams of fame and greatness in their hearts. This unusual scene is a background for love budding between two young people who, as it often happens, only think about each other. In the finale youth meets the old age, revolution meets tradition, love meets marriage. What will happen next? Panta rhei…

* * *

Teatr Rękawiczka started from a school theatrical group in Gimnazjum nr 2 in Garwolin in 2001. Since 2008 Rękawiczka has been operating with the cooperation with Centrum Sportu i Kultury. The (artistic) director as well as the founder of the theatre is Izabela Rękawek. The line-up of the group includes pupils, university students and other „Rękawiczki”.

Over 12 years Teatr Rękawiczka took part in numerous festivals and theatrical previews in Poland. They presented their shows both on professional and amateur stages.