„Zabawa” Teatr Brama (PL)

  • 27 lipca, piątek – Dubicze Cerkiewne, 20:00
  • 28 lipca, sobota – Stary Dwór, Narewka, 18:00

„Zabawa” Sławomira Mrożka to historia trzech żądnych rozrywki „parobków”, którzy wdarli się do świetlicy, w której niestety nie ma ani spodziewanej zabawy, ani w ogóle nikogo… To co mozolnie odkrywają półgłówki publiczność spostrzega od razu – stąd pyszne efekty komiczne. A jako że parobcy nie mogą pokonać w sobie irracjonalnej potrzeby rozrywki, mielą logiczne sprzeczności. Żmudne rozpoznanie skupia się wreszcie we frustracji i wybucha zwierzęcą agresywnością. Czy zabawa będzie możliwa?

* * *

Teatr Brama istnieje od 1996 roku. Od początku Teatr istniał w Goleniowie, gdzie realizował spektakle i projekty artystyczne (m.in. „Zabawa”, „My”, „Gaz”, „Uczucie w dzwięku” „Spowiedź masochisty”). Spektakle Bramy zdobyły wiele nagród na prestiżowych festiwalach teatralnych.
Teatr Brama działał początkowo jako koło teatralne, później teatr przy domu kultury, tworząc dziś znany w Polsce, niezależny teatr alternatywny. Założycielem Bramy jest Daniel Jacewicz, siedziba teatru znajduje się w Goleniowie, gdzie zrealizowanych zostało wiele spektakli i projektów artystycznych. Przez wiele lat funkcjonowania Bramy udało się stworzyć w Goleniowie tętniące życiem środowisko teatralne. Brama skupia dużą ilość niespokojnych i twórczych młodych ludzi, którzy swoją odmiennością nie mogą wpisać się do końca w ramy archetypów małego miasteczka. Ekipę Bramy uzupełnia także grupa międzynarodowych artystów. W roku 2005 powołane do życia zostało Stowarzyszenie Edukacyjno – Społeczno – Kulturalne Teatr Brama. Od tego czasu Teatr zaczął realizować projekty niezależnie.
Działalność Bramy ma zdecydowany wpływ na społeczność lokalną w w tym dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Edukacyjna formuła pracy Teatru Brama określić można terminem Social Community Theatre (teatr angażujący społeczność).
Brama ma za sobą około tysiąca występów w Goleniowie i różnych miastach Polski, Niemiec, Ukrainy, Dani, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Szkocji, USA, Norwegii, Łotwy, Japonii oraz Peru i jest laureatem najważniejszych polskich festiwali teatru alternatywnego, m.in: Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wielkopolskim (2016), Łódzkich Spotkań Teatralnych (2003 i 2008).

„Dance” by Sławomir Mrożek is a story of three , eager for fun „farmhands” who stormed into a clubroom in which unfortunately there is neither expected party nor anybody at all…The thing the fools discover slowly is clear to the audience right away- and thus we get wonderful comic effects. And as the farmhands cannot conquer the irrational need for fun in themselves, they ruminate over logical contradictions. Tedious recognition concentrates finally on frustration and explodes with animal aggression. Will fun be possible?