„Żywe Biblioteki” /PL/

FUNDACJA HABITAT FOR HUMANITY

Warsztat edukacyjny. Jest to okazja do przyjaznej, osobistej, nieformalnej rozmowy z „Żywą Książką” – osobą reprezentującą grupę doświadczającą stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji.

Projekt zorganizowany przez Fundację Habitat for Humanity Poland w ramach projektu Build Solid Ground, którego celem jest zwrócenie uwagi na pogłębiający się na całym świecie kryzys mieszkaniowy. Fundacja Habitat for Humanity Poland działa na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych osób niezamożnych oraz zapobiegania bezdomności. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

fot. Anna Pomichowska

gdzie i kiedy?

  • 2 sierpnia w Hajnówce | 14:30 – 17:00