Dzięki współpracy z Festiwalem Wertep trafiliśmy do małych, bardzo gościnnych miejsc. A frekwencja była wspaniała.
Dziękujemy za miłe przyjcie!
Mała wieś, małe miasto i ludzie o wielkich sercach!
Mamy nadzieję do zobaczenia wkrótce, ponownie!

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017