„Circus” Circo Pitanga (CH/IL)

  • 22 lipca, niedziela – Narew, 21:00
  • 27 lipca, piątek – Dubicze Cerkiewne, 21:00
  • 29 lipca, niedziela – Bielsk Podlaski, 19:30
  • 3 sierpnia, piątek – Kleszczele, 22:00
  • 5 sierpnia, niedziela – Hajnówka, 18:00

Spektakl powstał z inspiracji festiwalu Wertep, w reżyserii Dariusza Skibińskiego – twórcy festiwalu Wertep. Duet cyrkowców – Loïse Haenni i Oren Schreiber – opowiada historię powstawania ich wymarzonego cyrku. Miejsca, gdzie nie ma zwierząt, ale pomimo tego zobaczyć możemy tresowane lwy i śmieszne małpy; jest wielki słoń, który puszcza bańki. Akrobaci popisują się zręcznością fizyczną na linach i wciągają widzów w proste interakcje. Spektakl po prostu bawi komizmem sytuacji, przerysowanym kostiumem dyrektora cyrku i wielkimi grzywami sztucznych lwów.

* * *

Loïse Haenni i Oren Schreiber, założyciele grupy spotkali się w 2008 roku w Szkole Cyrku w Rio de Janeiro. Szybko okazało się, że jest między nimi wspaniała chemia i świetnie dogadują się artystycznie. Tuż po tym, jak zaczęli wspólnie trenować powstał ich pierwszy, wspólny pokaz – zaprezentowane najpierw w Buenos Aires “Rêves d’été“ (Letnie marzenia), które z sukcesem przez kolejne trzy lata wystawiali w 15 krajach Europy. Obecnie w swoim repertuarze mają stworzone w 2014 roku dwa przedstawienia: „CIRCUS” oraz “Nuptial Ropes”.
Jak sami podkreślają siłą ich sztuki jest różnorodność. W swoich pokazach korzystają z różnych doświadczeń, dzielących ich różnic kulturowych. Ich przedstawienia to jednak przede wszystkim artyzm i akrobatyczne ewolucje na najwyższym poziomie – gdzie wzruszenie miesza się z zachwytem nad ich sztuką akrobacji przeczącą prawom grawitacji.

The show came into being from the inspiration of Wertep Festival and is directed by Dariusz Skibiński- the founder of Wertep. A duo of circus artists- Loïse Haenni i Oren Schreiber – are telling a story of how their dream circus began. Places with no animals yet we can see trained lions and funny monkeys; there is a huge elephant which blows bubbles. Acrobats show their physical agility on high wires and draw the audience into simple interactions. The show entertains with humor of the situation, a cartoonish costume of the circus manager and big manes of artificial lions.

* * *

Loïse Haenni and Oren Schreiber, the founders of the group, met in 2008 in Circus School in Rio de Janeiro. It soon turned out there is a great chemistry between them and they get along well artistically. Soon after they had started training together, they had their first collaborative show- “Rêves d’été“ (Summer Dreams)- first shown in Buenos Aires and then successfully presented in 15 European countries for 3 consecutive years. Currently, their repertoire consists of „CIRCUS” and “Nuptial Ropes” – shows created in 2014.
As they emphasize themselves, the strength of their art lies in variety. In their shows they make use of a variety of experiences and cultural differences between them. However, their performances are mainly about artistry and acrobatic stunts at the highest level where the emotion and delight mix as a result of art defying the laws of gravity.