„Potańcówka” Hałasy (PL)

  • 5 sierpnia, niedziela – Hajnówka, 20:30

Rodzina artystów badająca najciekawsze i najbardziej archaiczne formy europejskiej muzyki instrumentalnej, tańca korowodowego i wirowego, tradycjami wędrownych śpiewaków i sztuką opowieści. Wspaniałe przedstawienie – koncert, w którym obok rodziców występuje teraz czwórka ich dorosłych już dzieci. Ta fuzja zaowocowała ciekawym brzmieniem, które oscyluje między folkiem, klasyką a teatrem i jest zaproszeniem wszystkich do teatralnego tańca.

* * *

Jacek Hałas – absolwent Akademii Sztuk Pięknych, muzykant, śpiewak, tancerz, niespokojny duch. Współtwórca formacji folkowych (Bractwo Ubogich, Muzykanci, Ket Jo Barat, Lautari, Kwartet Wiejski, Nomadzi Kultury), projektów artystycznych (Poznański Dom Tańca, Tikkun, the Book) oraz teatralnych (z Teatrem Strefa Ciszy, Cinema, Schola Węgajty). Zajmuje się tradycjami wędrownych śpiewaków, tańcem korowodowym, działalnością warsztatową i edukacyjną.
Razem z żoną Alicją jako „Nomadzi Kultury” od 2005 podróżują po Europie z własną Jurtą, gdzie prezentują efekty swych poszukiwań oraz przedsięwzięcia realizowane wspólnie z artystami z całego świata.

A family of artists researching the oldest and the most interesting forms of European instrumental music, parade and swirl dance, wandering singers and the art of storytelling. A wonderful show – a concert in which together with the parents there are their 4 – now adult- children. This fusion has resulted in an interesting sound which oscillates between folk, classic and the theatre and invites everybody to theatrical dance.

* * *

Jacek Hałas – a graduate of the School of Arts, musician, singer, dancer, restless spirit. Co- founder of folk bands (Bractwo Ubogich, Muzykanci, Ket Jo Barat, Lautari, Kwartet Wiejski, Nomadzi Kultury), artistic projects(Poznański Dom Tańca, Tikkun, the Book) and theatrical projects (with Teatr Strefa Ciszy, Cinema, Schola Węgajty). He deals with wandering singers’ tradition, parade dance, workshop activities and education.
Since 2005 he has been travelling round Europe together with his wife Alicja as „Nomads of Culture” with their own yurt, presenting the effects of their search and their endeavors made with artists from around the world.